metalforg

Minőségpolitika

Alapvető célunk, hogy a Fémmegmunkálás; Álkatrészgyártás gépi forgácsolással; Célberendezés gyártása, szerelése fővállalkozásban tevékenységi területen szakmai elismertségünket, piaci jelenlétünket vevőink körében tovább növeljük.

Munkánk során arra törekszünk, hogy megszerzett hírnevünket megőrizztik, a felhalmozott szakmai ismeretet, tudást gyarapítsuk.

Igényes vevőinkhez való rugalmas alkalmazkodás jegyében legfontosabb célkitűzésünk, hogy minőségi szolgáltatásaink mindenben megfeleljenek a vonatkozó előírások követelményeinek és a vevői kívánságoknak is. Partnereink, amikor cégünket választják, biztosak lehetnek abban is, hogy tevékenységünkben a minőség iránti elkötelezettségünk, törekvésünk és tetteink jellemzik munkánkat.

Napi tevékenységünket folyamatosan fejlesztve kívánjuk kielégíteni a vevőink meghatározott és elvárt igényeit is. Elkötelezzük magunkat a rendezett munkakömyezet, és a környezeti értékek védelme mellett, Az előállítási folyamat minden pontján gondoskodunk róla, hogy minőségi szolgáltatást nyújtsunk, amelyek a vevői követelményeket maximálisan kielégíti. Minden munkatárs felelős az általa végzett munka minőségéért. E megfelelés érdekében a vezetés biztosítja a munkavégzésbez szükséges technikai – műszaki ellátottságot.

Őszinte törekvésünk, hogy a tényeken alapuló vezetöi döntések meghozatala érdekében folyamatosan mérjük, értékeljük tevékenységünket, termékeink és szolgáltatásunk minőségét. Elemzésekkel, kockázatértékeléssel határozzuk meg a minőségirányíási rendszeriink tovább fejlesztését.

Saját erőforrásainkat hatékonyan felhasználva korszerűsítjük eszközeinket és a munkatársak képzésére is gondot forditunk, annak érdekében, hogy szolgáltatásaink mindenkor megfeleljenek a vevői igényeknek. Rendszeres képzésekkel erősítjük dolgozóink minőség szemléletét. Hangsúlyt fektetünk arra hogy a munkahelyeken megfelelő kompetenciájú dolgozók lássák el feladatukat, akik tisztában vannak hatásköreikkel és felelősségi körükkel is.

Értéknek tekintjük a külső szolgáltatókkal kialakított korrekt, kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatot az egyenletes minőség érdekében, a teljesítményüket rendszeresen értékeljük. Minden alkalmazottunk és alvállalkozónk a kialakított minőségirányítiási rendszer dokumentációjának megfelelően végzi munkáját, aktívan részt vesz benne és elősegíti annak hatékony működtetését, valamint felelősséget érez annak betartása iránt munkája sonán.

Gondot fordítunk olyan munkahelyi légkör megteremtésére, ahol a minőség és a kulturált környezet természetes igénnyé válik, ami elsősorban vezetői példamutatással, oktatással, valamint a belső rendezettség fejlesztésével érhetiink el.

   

ISO Tanúsítvány megtekintése +

 

A METALFORG-TEC KFT. minőségpolitikája +